LOST - 2018

renovatie van 14 beluik woningen in een beschermd stadsgezicht

- renovatie van vier woningen

- renovatie van de hellende daken

- renovatie van de tuinbergingen