OUTI - MP - 2014 - 2017

Ontwerpen van een masterplan voor een binnengebied aan de rand van het centrum van Tienen

- verschillende opties ifv een aantal randvoorwaarden / mogelijkheden