GRIJ - MP - 2015 - 2017

Ontwerpen van een masterplan voor een braakliggend terrein aan de rand van de stad Tienen en opmaak van een verkavelingsaanvraag met bijhorende bouwvoorschriften en MER screening

2017: 11 grondgebonden woningen kunnen worden gerealiseerd

- diverse voorstellen van inplanting

- diverse opstellingen ( woonerf, klassieke verkaveling, project als poort naar de stad )

- vallend onder het decreet van de archeologienota