DRON_III - 2017

Inrichten van een casco 3de verdieping in het kantoorgebouw DS

- ventilatie systeem D met warmterecuperatie

- zonnewering op Z-W

- klimaatplafond Interalu

- flexplekken en vergaderruimtes met projectie

- toegangscontrole

start der werken oktober 2017

opgeleverd 15 februari 2018