OUDE_II - 2020

Totaal renovatie van vier rijwoningen en reconversie van het voormalige 'KMO' binnengebied.